ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
Α.Φ.Μ.:999126739
Γ.Ε.ΜΗ.:43654706000
Μ.Α.Ε.:60199/62/Β/06/0252
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Καλαμαριάς
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΣΙΣΤΑΣΕΩΣ 74
Τηλέφωνο:2310544081
Email:logisssk@otenet.gr